Miejsce: Stary Wiśnicz
Zwiedzanie: niedziela 12.09. od 14.00-17.00
Opis: Ośrodek Edukacji Regionalnej niegdyś pełnił funkcję remizy OSP, Kółka Rolniczego oraz miejsca, gdzie spotykały się kobiety zrzeszone w Kole Gospodyń Wiejskich. Aktualnie Ośrodek pełni funkcję Izby Regionalną z eksponatami, będącymi zabytkami kultury ludowej Ziemi Wiśnickiej. Zgromadzono tam sprzęty związane z gospodarką rolno – hodowlaną i lokalnym rzemiosłem. W obiekcie tym realizowane są lekcje muzealne, prelekcje, pogadanki, pokazy tradycyjnych prac. Odbywają się również konkursy, wystawy oraz lekcje i warsztaty regionalne o różnorodnej tematyce, adresowane dla wszystkich grup.

  

UDOSTĘPNIJ: