III Powiatowy Zlot Pojazdów Zabytkowych

Piątkowe tany i pląsy na deskach oraz Lokalny Piknik Smaków

Tężnia zmysłów

Muzeum Motyli Arthropoda w Bochni

Mini piknik w Pasiece u Kiejdów

W poszukiwaniu tajemniczej pieczęci - Warsztaty archeologiczne dla dzieci

Żydowska Trasa Pamięci - spacer

Cmentarz Żydowski w Bochni - spacer

Szlakiem NaCl - spacer

Tropem zaklętych map - Warsztaty archeologiczne dla dzieci

Artystyczni goście –spacer

Tajniki miejskiego czasomierza

Bazylika Św. Mikołaja w Bochni

Kolejka w Kopalni Soli w Bochni przejeżdża przez Kaplicę św. Kingi

Kopalnia Soli Bochnia

Bocheńska Gra Miejska

O zamku żupnym – spacer archeologiczny

Kopalnia Sztuki Bochnia

Wernisaż wystawy malarstwa Teresy Mrugacz

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni

Ignacy Łukasiewicz – twórca przemysłu naftowego

Lampa co z nocy dzień czyniła

Bochnia miasto czy miasteczko

Techniki pozłotnicze stosowane na obiektach zabytkowych