I Powiatowy Zlot Pojazdów Zabytkowych

Historie rodzinne w źródle zapisane

Kopalnia Soli w Bochni

Muzeum Motyli Arthropoda w Bochni

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni

Miasto widziane z góry – wystawa

Bazylika Św. Mikołaja w Bochni

Piknik u Kiejdów: Zgłębiamy wiedzę o pszczelarzach i ich pracy

Tajniki miejskiego czasomierza

Żydowska Trasa Pamięci - spacer

Cmentarz Żydowski w Bochni - spacer

Szlakiem NaCl - spacer

Groby lekarzy i farmaceutów - spacer

Artystyczni goście –spacer

Brzegiem zakola Raby – rajd rowerowy