Miejsce: Żegocina 378, 32-731 Żegocina
Zwiedzanie: 12 września (niedziela), godz. 9.00 i 13.00, zbiórka na parkingu przy kościele parafialnym w Żegocinie

Opis: Źródełko wody mineralnej to jedna z największych atrakcji gminy Żegocina. Wypływa z niego woda zuber, znana szerzej z krynickich zdrojów.
To woda o bardzo dużej mineralizacji, posiadająca wiele właściwości leczniczych. Żegocińskie źródła to miejsce idealne do odpoczynku w leśnej ciszy i kontemplacji. Na drzewie umieszczono drewnianą kaplicę z wizerunkiem Św. Franciszka z Asyżu – patrona tego miejsca.

UDOSTĘPNIJ: