Miejsce: ul. Rynek 2, 32-700 Bochnia - rozpoczęcie zwiedzania przed Domem Bochniaków - Pokaż na mapie
Zwiedzanie: niedziela 08.09.2024 godz. 13:00 z Panem Stanisławem Mrozem ze Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.
Opis: Zbiórka przy Domu Bochniaków,. Spacer ze Stanisławem Mrozem ze Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Trasa upamiętnia miejsca naznaczone tragiczną historią okupacyjną Żydów z Bochni i jej okolic. Obejmuje 15 punktów ważnych dla rzeczywistości getta i jego mieszkańców. Żydowska Trasa Pamięci utworzona 7 września 2015 r., pokazuje wydarzenia rozgrywające się w latach 1941-1943 na terenach dawnego getta żydowskiego, powstałego w połowie kwietnia 1941 r. w Bochni. Zwiedzający mijają miejsca eksterminacji bezpośredniej Żydów, m.in. na ulicach i placach Bochni i cmentarzu żydowskim. Dowiadują się o trzech najważniejszych akcjach wywożenia Żydów do obozów zagłady w Bełżcu, KL Auschwitz oraz obozów pracy w Płaszowie i Szebni. Zwiedzający zatrzymają się przed pomnikiem Ofiar Holocaustu z Bochni i okolicy, przy zbiegu ulic Niecałej i Solnej Góry ufundowanym przez Stowarzyszenie Żydów Bocheńskich w Izraelu. Poznają rolę i zadania Rady Żydowskiej (Judenratu) i policji żydowskiej (Ordnungsdienstu), oraz działalność i znaczenie warsztatów rzemieślniczych Salomona Greiwera.

Spacer zakończymy przed Cmentarzem Żydowskim, gdzie odbędzie się kolejny spacer.

UDOSTĘPNIJ: