Miejsce: ul. Rynek 20 , 32-700 Bochnia - Pokaż na mapie
Zwiedzanie: sobota 2.09 i niedziela 3.09 godz. 10.00-18.00
Dodatkowo sobota 2.09:
godz. 16.00 – Wykład prof. dr hab. Andrzeja Gaczoła z Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej, pt. „Rekonstrukcje zabytków architektury”.
Miejsce: Galeria „Strych Muzealny”
godz. 17.30 – Koncert w Wirydarzu

Niedziela 3.09:
godz. 12.00 – Zwiedzanie wystawy „Więcej niż szkoła” poświęconej dwóchsetletnim dziejom Gimnazjum i kontynuującemu jego tradycje Liceum Ogólnokształcącemu im. króla Kazimierza Wielkiego w Bochni - z autorem ekspozycji Janem Flaszą. Miejsce: Galeria „Strych Muzealny”

godz. 16.00 – Autorska prezentacja multimedialna Wojciecha Salamona pt. „ Świątynie w powiecie bocheńskim – ukryte skarby”.
Miejsce: Galeria „Strych Muzealny”

Opis: Bocheńskie Muzeum mieści się w dwuskrzydłowym, późnobarokowym gmachu. Jest to dawny klasztor Dominikanów i jeden z najcenniejszych obiektów zabytkowych Bochni. Muzeum zostało założone w 1959 r. przez Stanisława Fischera, badacza przeszłości Bochni i regionu. Ekspozycja stała obejmuje: kolekcję dawnej rzeźby i malarstwa ludowego zwyczaje i obrzędy regionu bocheńskiego, kultury pozaeuropejskie (Afryka, Ameryka Pd., Azja),archeologię regionu, dzieje Bochni ze szczególnym uwzględnieniem Kopalni Soli, pamiątek cechowych, powstań narodowych, historii miejscowego szkolnictwa, tradycji piśmiennictwa i drukarstwa bocheńskiego.

  

UDOSTĘPNIJ: