Miejsce: Cmentarz Komunalny w Bochni, ul. Oracka 2, 32-700 Bochnia
Zwiedzanie:  sobota 11.09, godz. 15:00
Opis: Zbiórka przy wejściu od ul. Orackiej, 32-700 Bochnia. Przewodnikiem będzie kustosz Justyna Bodurka

UDOSTĘPNIJ: