Miejsce: Kościół pw. NMP w Łapczycy - Pokaż na mapie
Zwiedzanie: 
Opis: Kościół z 1340 r. ufundowany przez Króla Kazimierza Wielkiego jako dar pokutny, położony przy szlaku Via Regia Antiqua. Gotycki kościół zbudowano w całości z ciosów kamiennych, pierwotnie był budowlą dwunawową z gwiaździstymi sklepieniami, podpartymi dwoma filarami. W wejściach znajdują się ostrołukowe portale kamienne z XV wieku. Cennym zabytkiem jest też ostrołukowa tęcza, nad nią późnogotycki krucyfiks oraz średniowieczne okucia drzwi. Ołtarz główny wykonano w 1902 roku w pracowni Franciszka Samka. Boczne ołtarze barokowe pochodzą z XVII i XVIII wieku. Przy kościele znajduje się drewniana dzwonnica z XIV-wiecznym dzwonem.

UDOSTĘPNIJ: