Miejsce: Brzeźnica 119, Gmina Bochnia
Kiedy: sobota 07.09.2024 godz. 10:30

Opis: Zwiedzanie z przewodnikiem. Wejście boczne. Kościół św. Stanisława Biskupa w Brzeźnicy wybudowany w 1632 r., konstrukcji zrębowej, jednonawowy, orientowany. Wewnątrz chrzcielnica kamienna gotycko-renesansowa z XVI w., ołtarz główny z 1776 r., trzy ołtarze boczne i ambona - późnobarokowe z 1777 r., organy wieczne - XVII w., polichromia figuralna i ornamentalna z 1899 r. Obok kościoła dzwonnica drewniana o konstrukcji słupowej z XVIII w.

 

UDOSTĘPNIJ: