Nazwa: „Bochnia miasto czy miasteczko"
Gdzie: Rynek 16, Bochnia oraz wybrane lokalizacje przy zabytkach w centrum Bochni
Kiedy: sobota 09.09 od godz. 13:00 do godz. 16:00
Co: 15 lokalnych artystów w różnym wieku w trakcie pleneru malarskiego przygotuje prace plastyczne w przestrzeni miejskiej. Młodzi artyści otrzymają możliwość przygotowania swoich prac pod opieką merytoryczną znanych lokalnych malarzy oraz zaprezentowania efektu swojej pracy na wystawie. Osoby uczestniczące w „Weekendzie z Zabytkami Powiatu Bocheńskiego” będą mogły obserwować i przyglądać się pracy artystów przygotowujących swoje dzieła malarskie w wielu miejscach Bochni. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych plener może zostać przeniesiony do pomieszczeń zamkniętych. Prace przygotowane przez artystów w trakcie pleneru malarskiego zostaną udostępnione mieszkańcom na otwartej wystawie w Kopalni Sztuki Bochnia.

 

UDOSTĘPNIJ: