Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Starostwo Powiatowe w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do do strony internetowej zabytki.powiatbochenski.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

Starostwo Powiatowe w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 31
32-700 Bochnia
tel. +48 14 615 37 00
fax: +48 14 615 37 08
e-mail: kancelaria@powiat.bochnia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Niektóre zamieszczone na stronie informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych


Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-06.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Starostwa Powiatowego w Bochni.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Natalia Barnaś
e-mail: dostepny@powiat.bochnia.pl
Telefon: 146153700 wewn. 800 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej)

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe  w Bochni posiada dwa wejścia:

  • przy ul. Kazimierza Wielkiego 31
  • przy ul. Różanej 16

Budynek nie spełnia minimalnych wymagań zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dojazd do starostwa

Do siedziby Starostwa Powiatowego w Bochni można dojechać busami prywatnych przewoźników oraz autobusami komunikacji miejskiej – przystanek „POCZTA” (przy ulicy Kazimierza Wielkiego) . Odległość od najbliższego przystanku  autobusowego wynosi około 50 metrów.
 Dostępne jest także połączenie - stacja kolejowa Bochnia. Odległość od Dworca Głównego PKP wynosi około 1,5 kilometra. Na wprost budynku dworca kolejowego znajduje się przystanek autobusów komunikacji miejskiej (przystanek „DWORZEC PKP”), skąd autobusami nr 1 lub 11 można dojechać do starostwa, należy wysiąść na przystanku „POCZTA”  (przy ulicy Kazimierza Wielkiego).
Do Bochni można również dojechać autobusami komunikacji dalekobieżnej z kierunku Tarnów, Nowy Sącz, Kraków, autobusy te mają przystanek przy Placu Pułaskiego oddalonego od Starostwa Powiatowego w Bochni około 600 metrów. Na Placu Pułaskiego zatrzymują się również autobusy komunikacji miejskiej skąd autobusami nr 1 lub 11 można dojechać 1 przystanek do starostwa.

 

Opis ogólny budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 31

Siedziba Urzędu przy ul. Kazimierza Wielkiego 31 jest połączona bezpośrednio z siedzibą przy ul. Różanej 16, jednak ciągi komunikacyjne łączące te budynki nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu gdyż występują wąskie i strome schody. Budynek nie posiada windy. Na parterze znajduje się toaleta, która jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku od Kazimierza Wielkiego nie jest wyposażone w podjazd dla wózków, wjazd wózkiem jest możliwy wejściem dostępnym z wewnętrznego parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego 31 (wjazd bramą po lewej stronie od wejścia do budynku). Do budynku Starostwa  można wejść z psem asystującym. W Punkcie Obsługi Klienta po zgłoszeniu takiej potrzeby dostępna jest miska ze świeżą wodą dla psa.

Punkt Obsługi Mieszkańca

Punkt Obsługi Mieszkańca (Dziennik Podawczy) znajduje się na parterze budynku od ul. Kazimierza Wielkiego w pokoju nr 1 .

Na parterze budynku od ul. Kazimierza Wielkiego oprócz Punktu Obsługi Mieszkańca i kasy jest dostępny Wydział Komunikacji i Transportu, Punkt Informacyjny Wydziału Architektury i Budownictwa, Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Ponieważ budynki Starostwa Powiatowego w Bochni nie są wyposażone w windy,  w przypadku potrzeby  załatwienia sprawy w wydziale który jest zlokalizowany na wyższych piętrach, należy udać się do pokoju nr 1 - czyli do Punku Obsługi Mieszkańca i zgłosić potrzebę załatwienia sprawy w innym wydziale, a wtedy obsługa punktu wezwie właściwego pracownika do Punktu Obsługi Mieszkańca i tam osoba z niepełnosprawnościami zostanie obsłużona.

Opis ogólny budynku przy ul. Różanej 16

Siedziba Urzędu przy ul. Różanej 16  jest połączona bezpośrednio z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, jednak ciągi komunikacyjne łączące te budynki nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu, gdyż występują wąskie i strome schody. Budynek nie posiada windy.
Na prawo od wejścia znajduje się toaleta, która są przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku od Różanej 16 posiada automatycznie otwierane drzwi i jest wyposażone w podjazd dla wózków*.  Przed wejściem znajduje się oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych*.

*Uwaga! Podjazd i miejsce parkingowe nie spełnia minimalnych wymagań wskazanych w ustawie.

Na parterze znajduje się Wydział Geodezji i Kartografii i stanowisko wydawania wypisów z Ewidencji Gruntów i Budynków, oraz wydawania map do celów projektowych - za wydane dokumenty można zapłacić na miejscu kartą płatniczą.

Na parterze budynku przy ul. Różanej 16 na lewo od wejścia znajduje się Biuro Paszportowe.

Ponieważ budynki Starostwa Powiatowego w Bochni nie są wyposażone w windy,  w przypadku potrzeby  załatwienia sprawy w wydziale który jest zlokalizowany na piętrze, należy udać się do pokoju nr 19 na parterze budynku przy ul. Różanej 16 (centrala telefoniczna). Telefonistka wezwie właściwego pracownika do pok. Nr 19 i tam osoba z niepełnosprawnościami zostanie obsłużona.
Do budynku można wejść z psem asystującym, po zgłoszeniu takiej potrzeby dostępna jest miska ze świeżą wodą dla psa.  

 

Starostwo Powiatowe w Bochni nie posiada etatowego tłumacza języka migowego, lecz istnieje możliwość wcześniejszego zamówienia usługi tłumacza w urzędzie, w tym celu można użyć formularza kontaktowego na stronie http://powiatbochenski.eu/kontakt.htm , telefonicznie pod numerem 146153716 lub mailem na adres dostepny@powiat.bochnia.pl 

 

W budynku starostwa istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu, jednak aby z niego skorzystać koniecznie jest przesiadanie się na dedykowany dla tego urządzenia wózek.