O Bochni, która dzień po dniu odchodzi.

Miejsce: Cmentarz Komunalny na Łychowie, ul. Podedworze 32, 32-700 Bochnia

Jan Flasza i Grażyna Potępa tym razem zabierają nas w zupełnie nowe miejsce. Dotychczas prowadzili spacery tematyczne po starym cmentarzu przy ul. Orackiej. O tym, że należy zwrócić uwagę również na cmentarz łychowski świadczy przejmujące zestawienie dwóch zdjęć – Bogdana Mrówki z 1995 (rok otwarcia cmentarza) i wykonanego niedawno, w końcu sierpnia 2020 r. Przypomnijmy, że Cmentarz Komunalny na Łychowie poświęcono i otwarto dla celów grzebalnych 17 września 1995 r. Okazuje się, że w ciągu 25 lat funkcjonowania cmentarz ten już staje się miejscem ważnym dla poznawania historii oraz przypomnienia kilkunastu postaci na nim pochowanych.