Miejsce: Zbiórka na przystanku autobusowy przy ul. Kazimierza Wielkiego (odcinek pomiędzy ulicami Gipsową i Wiśnicką), 32-700 Bochnia

Zwiedzanie: Spacer poprowadzi dr Iwona Zawidzka z bocheńskiego muzeum.

Przybliżenie postaci Romka Marbera, wybitnego artysty polsko-żydowskiego pochodzenia, który od 1946 r. mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii, zawdzięczamy Żydowskiemu Muzeum Galicja. Ta znakomita placówka zorganizowała w 2015 r., po raz pierwszy w Polsce, wystawę jego grafik a także spotkanie z samym artystą, który uczestniczył w wernisażu. Odwiedził wtedy także Bochnię i nasze muzeum.

Romek Marber urodził się w 1925 r. w Turku. Po wybuchu wojny trafił do bocheńskiego getta. W 1942 r., dzięki pomocy niemieckiego oficera Gerharda Kurzbacha, uniknął transportu do obozu zagłady w Bełżcu. W 1943 r. Marber zdołał uciec z getta. Został aresztowany przez gestapo w Krakowie i osadzony w więzieniu. Po kilku tygodniach przeniesiono go do obozu w Płaszowie. Po wojnie wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Jego prace zaliczane są do najważniejszych osiągnięć brytyjskiej grafiki. Był m. in. dyrektorem artystycznym magazynu „The Observer Magazine“. Projektował także dla czasopism: „The Economist“, „New Society“, „Queen Magazine“, ponadto okładki dla Penguina i Pelikana, animacje stworzone na potrzeby filmu, plakaty, materiały reklamowe, mapy, logotypy. Stworzył oryginalny i rozpoznawalny styl. Zmarł 30 marca 2020 r. w wieku 94 lat.